Finsk förening för Cancersjuksköterskor

Finsk förening för Cancer sjuksköterskor grundades 1986 för att främja cancersjuksköterskors yrkesskicklighet. Föreningen stöder yrkeskunnande bl.a. genom att organisera utbildningar i Finland och genom att ge sina medlemmar möjligheter att delta i internationella konferenser och utbildningar.

Den stora händelsen i föreningen varje år är att organisera nationella studiedagar. Föreningen anordnar också regionala medlemskvällar.

Stipendier

Det är möjligt att ansökastipendium eller anslag om att delta i inhemska eller internationella kongresser som handlar om cancerutbildning. Medlemmarna kan också ansöka om anslag till en vårdvetenskaplig avhandling om cancersjukvården. Föreningen erbjuder stipendier också till andra ändamål.

Fördelar med medlemskap

Föreningen ger också ut en egen medlemstidning, som utkommer fyra gånger per år.

Föreningen har ingått samarbetsavtal med Scandic Vierumäki så att medlemmar har möjlighet till specialprissatt semester en gång om året (rabatten är 30 euro/dag på rumspriset).