Kirjoittajan arkisto: Anu

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry toimintasuunnitelma vuodelle 2019

YLEISTÄ

Vuosi 2019 on Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n kolmaskymmeneskolmas (33) toimintavuosi.

Yhdistyksen 2019 vuoden tavoite on lisätä syöpäpotilaiden hoitotyössä työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia ja jaksamista työssään tukemalla koulutusta ja virkistystoimintaa.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n toiminnan painopisteet ovat syöpäpotilaan hoitotyön kehittäminen, syöpäpotilaan hoitotyössä työskentelevien sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen tukeminen sekä syöpäsairaanhoidon koulutuksen seuraaminen ja virkistystoiminnan kehittäminen. Yhdistys tukee myös syöpäsairaanhoidon tutkimustyötä.

JÄSENISTÖ

Jäsenhankintoja tehdään alueellisten jäseniltojen, jäsenlehden ja henkilökohtaisten kontaktien välityksellä. Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen www – sivujen kautta. Jäseneksi hyväksytään terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut henkilö, joka täyttää sairaanhoitajan toimeen vaadittavan pätevyyden.

Yhdistystä voi myös tukea kannatusjäsenenä.

Alueellisia koulutustapahtumia ja jäseniltoja järjestetään 2019 hallituksen jäsenten omilla paikkakunnilla sekä muilla paikkakunnilla tarvittaessa. Jäseniltojen painopisteenä työssä jaksaminen. Jäsenillat ovat avoimet kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille, jotka ovat mukana syöpäpotilaan hoitotyössä.  Jäsenilloista tiedotetaan www-sivuilla ja kutsukirjeillä.

Hallituksen toimintaa tehdään näkyväksi www-sivujen kautta mm toimintakertomuksen ja -suunnitelmien julkaisemisen muodossa.

Yhdistyksen jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa.

KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous opintopäivien yhteydessä Rovaniemellä.

KOULUTUS

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n valtakunnalliset opintopäivät järjestetään 23–25.10. 2019 Rovaniemellä. Opintopäivät ovat avoimet kaikille ammattiryhmille.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yhdistys on European Oncology Nursing Societyn (EONS) yhdistysjäsen. Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan kansainvälisiin kongresseihin (suullinen tai posteriesitys) sekä tarjoamaan artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin. Osallistumista tuetaan jakamalla matka-apurahoja. Yhdistys tiedottaa kansainvälisistä koulutustapahtumista www – sivuillaan ja jäsenlehdessä.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry hallituksen EONS edustaja 2019 nimetään järjestäytymiskokouksessa.

YHTEISTYÖ KOTIMAASSA

Hallitus valitsee keskuudestaan henkilön, joka osallistuu Sairaanhoitajaliiton yhteistyökokouksiin.

Jäseniltoja pidetään ympäri maata huomioiden myös avo- ja perusterveydenhuollossa työskentelevät sairaanhoitajat.

Yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan ja kehitetään.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry voi myöntää stipendejä syövänhoidon koulutuksessa erinomaisesti menestyneille oppilaitoksen edustajan hakemuksen perusteella.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat tarjoaa jäsenilleen kotimaisiin koulutuksiin haettavaksi apurahoja/ sekä tukee hoitotyön tutkimusta apurahoin / stipendein.

Yhteistyö Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen kanssa jatkuu.

Suomen Rintasyöpäyhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään.

Oraaliset syöpälääkkeet – koulutuspäivät jatkuvat keväisin yhteistyökumppaneiden kanssa

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry tekee yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Muut yritysten kanssa tehtävät koulutusprojektit hallitus päättää erikseen.

VIRKISTYS

Yhdistys tukee jäsenten virkistystoimintaa Lapland Hotels – ketjun ja Vierumäen Liikuntakeskuksen kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Jäsenten on mahdollista saada tukea 30€ / vrk yöpymiskustannuksiin. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

TIEDOTUS

Yhdistyksen virallisena tiedotuslehtenä on Tehy-lehti.

Yhdistys julkaisee omaa Syöpäsairaanhoitaja- lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lehden toimituksesta vastaa päätoimittaja yhdessä hallituksen kanssa. Lehden ilmoitusmyyntiä tehostetaan. Ei-jäsenet voivat myös tilata lehden vuosikerran 50€ hintaan.

Jäsenistöä kannustetaan tarjoamaan artikkeleita Syöpäsairaanhoitaja- lehteen sekä kansainvälisiin julkaisuihin.

Yhdistyksen www.syopasairaanhoitajat.fi -kotisivut helpottavat ja nopeuttavat jäsenten tiedon saantia ja yhteydenpitoa.

HALLINTO

Yhdistyksen toiminnasta vastaa sääntöjen mukaan valittu puheenjohtaja ja hallitus.  Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain, sekä muut asia – ja työkokoukset 2-5 kertaa vuodessa.

TALOUS

Yhdistyksen talous pohjautuu jäsenmaksuihin sekä koulutuspäivistä saatavaan tuottoon. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan. Muita varainhankinta muotoja kehitetään. Talousarvio laaditaan erikseen.

Rintasyöpäkoulutus hoitajille ja fysioterapeuteille 14.3.2019 Helsinki

Jo perinteeksi muodostunut Rintasyöpäkoulutus hoitajille ja fysioterapeuteille pidetään 14.3.2019 klo 8.30-16.00 Helsingissä. Paikkana on HYKS Syöpätautien klinikka, luentosali (2. krs), osoitteessa Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki (uusi sisäänkäynti rakennuksen takaa).

Päivän puheenjohtajana ovat Taitava syöpähoitajat Jaana Mälkiä ja Tiia Ollikainen. Koulutuksen järjestää HUS Syöpäkeskus. Lisätietoa leena.k.tuominen@hus.fi.

Osallistumismaksu HUS henkilöstölle 50 euroa (alv 0%) ja HUSin ulkopuolisille 50 euroa (+ alv 24%).

Ilmoittautumiset 7.3.2019 mennessä

Päivän ohjelma alla:

8.30 – 9.00    Aamukahvi

9.00 – 9.15     Päivän avaus, ylihoitaja Vuokko Kolhonen

9.15 – 10.00   Ajankohtaista rintasyövän hoidossa, erikoislääkäri Leena Vehmanen

10.00 -10.45   BOUNCE tutkimushanke, opetuslääkäri Paula Poikonen-Saksela

10.45 – 11.30 Ajankohtainen aihe lääketutkimuksesta, sairaanhoitaja Tiia Ollikainen

11.30-12.30    Lounas

12.30 -13.00   Potilaan puheenvuoro / luennoitsija varmistuu myöhemmin

13.00 – 13.45  Rintasyöpäpotilaan fysioterapia / fysioterapeutti Katja Ristimäki

13.45-14.30     Rintasyöpäpotilaan etäseuranta, rintasyöpähoitajat / sairaanhoitaja Jaana Mälkiä

14.30-15.00     Kahvitarjoilu

15.00-16.00     Voimavaroja hoitajan työssä jaksamiseen / luennoitsija varmistuu myöhemmin

 

 

 

 

EONS/ESMO Biosimilars survey

In cancer care biosimilars are introduced and as patents will expire from innovator biologics, more biosimilars are arriving to use. The European Oncology Nursing Society (EONS) and the European Society for Medical Oncology (ESMO) would like to collect information to understand the current knowledge, use and acceptance of biosimilars in cancer nursing.  They also want to know, whether there is a need for additional cancer nurse support and training on biosimilars in cancer treatment.

Therefore, it would be fantastic if you could find the time for taking this 10 minutes survey.

 

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry syyskokous

Yhdistyksen syyskokous pidetään Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n valtakunnallisilla opintopäivillä Seinäjoella 25.10.2018 klo 16.15–17.00
Osoite: Oma Stadion, Alaseinäjoenkatu 15, 60220 Seinäjoki

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n hallitus