Arkisto: Koulutukset

World Congress on Controversies in Breast Cancer (CoBrCa)

konferenssi järjestetään  Berliinissä 19.-21.11.2020.

Miksi kannattaa osallistua:

 • ajankohtaista tutkimustietoa rintasyövän hoidosta
 • esitykset kohdistuvat kliinisessä työssä keskustelua eniten aiheuttaviin aiheisiin
 • konferenssissa on mahdollisuus verkostoitua eri puolilta maailmaa olevien tutkijoiden ja kliinistä työtä tekevien kanssa
 • esitysten jälkeen on runsaasti aikaa keskusteluun esittäjien kanssa

Jos kiinnostuit, lue CoBrCa:n nettisivustolta lisää ohjelmasta.

SSSH RY – APURAHAT VUODEN 2020 KANSALLISIIN TAI KANSAINVÄLISIIN KOULUTUKSIIN TAI TUTKIMUKSEEN

SSSH ry jäsenet voivat hakea apurahaa syövän hoitoon liittyviin kansallisiin tai kansainvälisiin koulutuksiin. Apurahaa voi myös hakea tutkimustyöhön. Päätökset apurahan myöntämisestä tehdään yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Apurahan hakija sitoutuu kirjoittamaan artikkelin Syöpäsairaanhoitaja –lehteen koulutuksen tai tutkimuksensa keskeisestä aiheesta.

Apuraha on henkilökohtainen ja se maksetaan koulutustapahtuman jälkeen jostain koulutuksen keskeisestä aiheesta tai tutkimustyöstä kirjoitettua artikkelia vastaan.

Apurahaa on mahdollisuus saada, jos

 • edellisestä SSSH ry apurahan myöntämisestä on 2 vuotta
 • jäsenmaksu on maksettu vuosilta 2018 – 2020

Hakemuksen tulee sisältää:

 • tiedot koulutuksesta johon apurahaa haetaan ja mahdollinen ohjelma
 • toimipaikka, virkanimike, erityisala
 • perustelu koulutukseen osallistumisen tärkeydestä
 • mahdollinen muu matkaan haettu rahoitus (muut apurahat ja työnantajan tuki)
 • erittely kustannuksista (osallistumis- ja matkakustannukset)
 • osoite- ja pankkiyhteystiedot
 • tosite vuoden 2019 jäsenmaksusta (jäsenmaksu 25 € v. 2019)

HUOM! Emme käsittele puutteellisia hakemuksia!

Apuraha-anomukset lähetään postitse puheenjohtajalle:

Anu Viitala

Rauhantie 9

37470 Vesilahti

Tietoa biosimilaareista potilaille ja ammattilaisille

Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja vertailukelpoinen alkuperäisen biologisen lääkkeensä kanssa.

Biosimilaari on usein edullisempi, mutta terapeuttisesti yhtä tehokas ja yhtä hyvin siedetty kuin sen biologinen alkuperäislääkkeensä.

On tärkeää, että sairaanhoitajat tuntevat oman erikoisalansa biologiset valmisteet ja niiden annostelulaitteet, ja pystyvät ohjaamaan potilaita niiden käyttöön.

Fimea tuottaa riippumatonta ja vapaasti hyödynnettävää tietoa lääkkeistä terveydenhuollon ammattilaisille ja väestölle. Fimean verkkosivuilla on saatavilla luotettavaa tietoa muun muassa biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista – sekä terveydenhuollon ammattilaisille, että potilaille.

Innokylässä on saatavilla potilaille suunnattua materiaalia joka on tehty yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa.

 

Katri Hämeen-Anttila, Dosentti, FaT

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Puh. 029 522 3513

katri.hameen-anttila@fimea.fi

Pirkanmaan saattohoitopäivät 7.-8.5.2020 Tampereella

To 7.5.2020 klo 8.45-16.00, Get together 16.00-18.00

Pe 8.5.2020 klo 8.30-15.45

 

Paikkana Tampere Solo Sokos Hotel Torni (Ratapihankatu 43, 33100 Tampere).

Järjestäjätaho/ vastuuhenkilö: PSHP, Tays, palliatiivinen yksikkö/vs. ylilääkäri Juho Lehto sekä Pirkanmaan hoitokoti/ylilääkäri Tarja Korhonen.

Osallistumismaksu 300 € (+ alv 24 %)/hlö 2 päivää ja 200 € (+ alv 24 %)/hlö 1 päivä

Ilmoittautumiset: 30.4.2020 mennessä ja hotellivaraukset 5.4.2020 mennessä.

Tutustu päiväkohtaiseen ohjelmaan, jossa on myös ohjeet ilmoittautumiseen.

 

 

 

 

 

Nursing education and healthcare conference Nursing Connect 2020 24.-26.2.2020 Lisbon Portugal

Nursing education and healthcare conference (Nursing Connect 2020) 24.-26.2.2020

will be organized at the SANA Malhoa Hotel, Lisbon | Portugal.

Scientific Sessions of Nursing Connect:

Nursing Education
Advanced Nursing Practice
Ob-Gyn Nursing and Midwife
Oncology Nursing
Cardiovascular Nursing
Pediatric Nursing
Nursing Leadership & Management
Medical Surgical Nursing
Clinical Nursing
Palliative Nursing
Gerontology Nursing
Nursing Anasthesia
Psych/Mental Health
Acute Care, Critical Care & Emergency Nursing
Community Health Nursing
Hospice Nursing
Men in Nursing

For details, please visit:  https://nursingconference.yuktan.com/

 

Palliatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutusta tarjolla!

Palliatiivisen hoitotyön syventäviä opintoja valinnaisten opintojen kautta

Palliatiivisen hoitotyön syventäviä opintoja on mahdollista opiskella valinnaisten opintojen kautta. Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän AMK:ssa ja Kajaanin AMK:ssa, Oulun AMK:ssa ja Savonia AMK:ssa sosiaali- ja terveysalan ylempää tutkintoa opiskelevat voivat opiskella palliatiivisen hoidon opintoja osana tutkintoaan.

 

Kliininen asiantuntija – Palliatiivinen hoito (90 op)

Palliatiivisen hoitotyön kliinisen asiantuntijan koulutuksen syventävien opintojen pilotti on suunniteltu ja toteutetaan kuuden ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston hoitotieteen koulutuksen toimijoiden yhteistyönä osana OKM:n kärkihankkeisiin kuuluvaa Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal) -hanketta

Metropolia amk:ssa ja Turku amk:ssa koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa 20.3.2019–3.4.2019.

 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus (30 op)

on tulossa hakuun syksyllä 2019 ja  tarjolla liki kaikissa ammattikorkeakouluissa. Erikoistumiskoulutus antaa valmiudet toimia kliinisessä työssä palliatiivisen hoidon vaativuustasoilla B ja C sekä toimia vastuuhoitajana palliatiivisen hoidon A-tasolla.