Opas vakaumuksen ja uskon kunnioittamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vakaumuksen ja uskon kunnioittaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa –oppaan tarkoitus on palvella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja näille aloille opiskelevia syventämään käsitystään erilaisista vakaumuksista kokonaisterveyden- ja hyvinvoinnin tukijoina. Oppaan sisältö perustuu laajemmalle tutkimusyhteistyölle, jonka oppaan laatijat TtT Ikali Karvinen ja TtT Varpu Lipponen aloittivat perustuen omiin yhteistyönä tekemiinsä tutkimuksiin sekä yhteistyöhön Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) välillä. Molemmat tutkijat toimivat kyseisten ammattikorkeakoulujen vastuuyliopettajina ja ohjasivat YAMK- opiskelijoiden opinnäytetöitä aiheesta. Yhteistyö kirkkohallituksen kanssa käynnistyi luontevasti, koska Juha Soivion (1996) kokoama opas Vakaumuksen kunnioittaminen kaipasi suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi päivitystä. Lisäksi henkisten ja hengellisten kysymysten merkitys ihmisen kokonaisterveyden- ja hyvinvoinnin kannalta ymmärretään aikaisempaa paremmin.

Opas koostuu lyhyestä yhteenvedonomaisesta tekstiosasta sekä siihen sähköisesti linkitetyistä opinnäytetöistä ja tutkimusartikkeleista. Opasta on tarkoitus täydentää koko ajan tutkimustiedon lisääntyessä.

Opas on luettavissa kirkkohallituksen sivuilla.

Jaa artikkeli: