Palliatiivisen hoidon asiantuntija -koulutus 10.9.18 – 31.10.19

Palliatiivinen hoito on kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun ihmisen sairautta ei voida enää parantaa. Hyvään hoitoon kuuluu myös hoidettavan läheisten arvostava huomioiminen ja tukeminen. Laadukas palliatiivinen hoito on saumatonta moniammatillista yhteistyötä.

Tämä edellyttää kaikilta sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviltä ammattilaisilta vähintään perustason osaamista sekä erityistason ja vaativan erityistason hoitoa antavissa yksiköissä työskenteleviltä laajempaa osaamista palliatiivisessa ja saattohoidossa.

Opiskele palliatiivisen hoidon asiantuntijaksi verkossa!

karelia-amk-palliatiivinen-osaaminen

Jaa artikkeli: