Palliatiivisen ja saattohoidon osaaminen ja koulutustarpeet perus- ja A-tasolla – Vastaa ja vaikuta!

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman FINPALL- Palliatiivisen hoidon palveluiden ja laadun kehittäminen- hankkeessa kartoitetaan  palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perus- ja A- tasolla työskentelevien ammattilaisten osaamista ja koulutustarpeita. Selvityksen perusteella kehitetään kansallisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon koulutusmateriaaleja.

Kysely on kohdennettu sekä ammattilaisille että esihenkilöille, joilla on kokemusta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perus- ja A-tason yksiköissä työskentelystä. Perus- ja A-tason muodostavat ne sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yksiköt, jotka eivät ole päätoimisesti palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon erikoistuneita. Tällaisia yksiköitä ovat mm. ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon yksiköt sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Pääset halutessasi vastaamaan kyselyyn ja voit myös jakaa kyselyä verkostosi ammattilaisille, joilla on kokemusta palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perus- ja A-tason yksiköissä toimimisesta. Vastaamiseen kuluu aikaa n. 20-30 minuuttia. Vastatessasi voi palata kyselyssä takaisin päin ja muuttaa vastauksia halutessaan. Voit myös keskeyttää, tallentaa ja jatkaa vastaamista myöhemmin.

Kyselyyn on mahdollista vasta 30.10.2022 asti.

Jaa artikkeli: