SSSH ry hyväksytty Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi 2019

Nimetyt hallituksen jäsenet osallistuvat jatkossa jaostojen yhteistyökokouksiin.

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö, joka tekee sairaanhoitajien työn merkityksen näkyväksi ja nostaa rohkeasti sairaanhoitajien äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liitto haluaa tukea sairaanhoitajia pitämään huolta osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä omasta hyvinvoinnistaan.

Asiantuntijajaostot tekevät yhteistyötä sairaanhoitajaliiton kanssa sairaanhoitajien arvostuksen, osaamisen ja aseman eteenpäin viemiseksi.  Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoina toimivat seuraavat yhdistykset (2019):

 1. Suomen Hygieniahoitajat ry
 2. Terveydenhuollon osastonhoitajat ry
 3. Suomen Neurohoitajat ry
 4. Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto
 5. Suomen Parkinsonhoitajat ry
 6. Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry
 7. Diabeteshoitajat ry
 8. Suomen Endoproteesihoitajat ry
 9. Suomen Reumahoitajayhdistys ry
 10. Hivpoint
 11. Lastenneurologian hoitajat ry
 12. Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry
 13. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry

 

Jaa artikkeli: