Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutus 30 op

Savoniassa ja Laureassa alkaa syksyllä 2024 Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutus, jonka laajuus on 30 op.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Erikoistumiskoulutus vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista. Opiskelija saa valmiuksia moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajana ja kehittäjänä. Opiskelija syventää koulutuksen aikana asiantuntijuuttaan syövän näyttöön perustuvassa hoidossa sekä edistää työyhteisönsä ja alueen organisaatioiden toimintaa. Erikoistumiskoulutus on STM:n Kliinisen hoitotyön erikoisalat –ehdotuksen mukainen.

Lisätietoja erikoistumisopinnoista

 

 

Jaa artikkeli: