Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry toimintasuunnitelma vuodelle 2019

YLEISTÄ

Vuosi 2019 on Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n kolmaskymmeneskolmas (33) toimintavuosi.

Yhdistyksen 2019 vuoden tavoite on lisätä syöpäpotilaiden hoitotyössä työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia ja jaksamista työssään tukemalla koulutusta ja virkistystoimintaa.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n toiminnan painopisteet ovat syöpäpotilaan hoitotyön kehittäminen, syöpäpotilaan hoitotyössä työskentelevien sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen tukeminen sekä syöpäsairaanhoidon koulutuksen seuraaminen ja virkistystoiminnan kehittäminen. Yhdistys tukee myös syöpäsairaanhoidon tutkimustyötä.

JÄSENISTÖ

Jäsenhankintoja tehdään alueellisten jäseniltojen, jäsenlehden ja henkilökohtaisten kontaktien välityksellä. Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen www – sivujen kautta. Jäseneksi hyväksytään terveydenhuollon ammattitutkinnon suorittanut henkilö, joka täyttää sairaanhoitajan toimeen vaadittavan pätevyyden.

Yhdistystä voi myös tukea kannatusjäsenenä.

Alueellisia koulutustapahtumia ja jäseniltoja järjestetään 2019 hallituksen jäsenten omilla paikkakunnilla sekä muilla paikkakunnilla tarvittaessa. Jäseniltojen painopisteenä työssä jaksaminen. Jäsenillat ovat avoimet kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille, jotka ovat mukana syöpäpotilaan hoitotyössä.  Jäsenilloista tiedotetaan www-sivuilla ja kutsukirjeillä.

Hallituksen toimintaa tehdään näkyväksi www-sivujen kautta mm toimintakertomuksen ja -suunnitelmien julkaisemisen muodossa.

Yhdistyksen jäsenmaksut päätetään syyskokouksessa.

KOKOUKSET

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous opintopäivien yhteydessä Rovaniemellä.

KOULUTUS

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n valtakunnalliset opintopäivät järjestetään 23–25.10. 2019 Rovaniemellä. Opintopäivät ovat avoimet kaikille ammattiryhmille.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yhdistys on European Oncology Nursing Societyn (EONS) yhdistysjäsen. Yhdistyksen jäseniä aktivoidaan osallistumaan kansainvälisiin kongresseihin (suullinen tai posteriesitys) sekä tarjoamaan artikkeleita kansainvälisiin julkaisuihin. Osallistumista tuetaan jakamalla matka-apurahoja. Yhdistys tiedottaa kansainvälisistä koulutustapahtumista www – sivuillaan ja jäsenlehdessä.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry hallituksen EONS edustaja 2019 nimetään järjestäytymiskokouksessa.

YHTEISTYÖ KOTIMAASSA

Hallitus valitsee keskuudestaan henkilön, joka osallistuu Sairaanhoitajaliiton yhteistyökokouksiin.

Jäseniltoja pidetään ympäri maata huomioiden myös avo- ja perusterveydenhuollossa työskentelevät sairaanhoitajat.

Yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa jatketaan ja kehitetään.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry voi myöntää stipendejä syövänhoidon koulutuksessa erinomaisesti menestyneille oppilaitoksen edustajan hakemuksen perusteella.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat tarjoaa jäsenilleen kotimaisiin koulutuksiin haettavaksi apurahoja/ sekä tukee hoitotyön tutkimusta apurahoin / stipendein.

Yhteistyö Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen kanssa jatkuu.

Suomen Rintasyöpäyhdistyksen kanssa yhteistyö jatkuu ja sitä kehitetään.

Oraaliset syöpälääkkeet – koulutuspäivät jatkuvat keväisin yhteistyökumppaneiden kanssa

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry tekee yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Muut yritysten kanssa tehtävät koulutusprojektit hallitus päättää erikseen.

VIRKISTYS

Yhdistys tukee jäsenten virkistystoimintaa Lapland Hotels – ketjun ja Vierumäen Liikuntakeskuksen kanssa tehtyjen sopimusten pohjalta. Jäsenten on mahdollista saada tukea 30€ / vrk yöpymiskustannuksiin. Sopimukset ovat voimassa toistaiseksi.

TIEDOTUS

Yhdistyksen virallisena tiedotuslehtenä on Tehy-lehti.

Yhdistys julkaisee omaa Syöpäsairaanhoitaja- lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenet saavat lehden jäsenetuna. Lehden toimituksesta vastaa päätoimittaja yhdessä hallituksen kanssa. Lehden ilmoitusmyyntiä tehostetaan. Ei-jäsenet voivat myös tilata lehden vuosikerran 50€ hintaan.

Jäsenistöä kannustetaan tarjoamaan artikkeleita Syöpäsairaanhoitaja- lehteen sekä kansainvälisiin julkaisuihin.

Yhdistyksen www.syopasairaanhoitajat.fi -kotisivut helpottavat ja nopeuttavat jäsenten tiedon saantia ja yhteydenpitoa.

HALLINTO

Yhdistyksen toiminnasta vastaa sääntöjen mukaan valittu puheenjohtaja ja hallitus.  Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään vuosittain, sekä muut asia – ja työkokoukset 2-5 kertaa vuodessa.

TALOUS

Yhdistyksen talous pohjautuu jäsenmaksuihin sekä koulutuspäivistä saatavaan tuottoon. Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan. Muita varainhankinta muotoja kehitetään. Talousarvio laaditaan erikseen.

Jaa artikkeli: