Suomen Syöpäsairaanhoitajat

Suomen Syöpäsairaanhoitajat on perustettu vuonna 1986 edistämään syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ammatillista osaamista. Yhdistyksemme tukee ammatillista osaamista muun muassa järjestämällä koulutustilaisuuksia kotimaassa sekä tukemalla jäsenistön mahdollisuutta osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.

Suurimpana tapahtumana yhdistys järjestää vuosittain valtakunnalliset opintopäivät. Yhdistys järjestää myös alueellisia jäseniltoja.

Apurahat ja stipendit

Yhdistykseltä ja yhdistyksen kautta on mahdollista hakea apurahoja kansainvälisiin syövän hoitoon liittyviin kongresseihin ja kotimaiseen syövän hoitoon liittyvään koulutukseen. Jäsenistölle voidaan myöntää myös tutkimusapurahaa hoitotieteelliseen tutkimukseen, joka koskee syöpäpotilaan hoitotyötä. Yhdistys jakaa stipendejä harkinnan mukaan matka- ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Jäsenedut

Yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisäksi tarjoamme jäsenillemme kerran vuodessa mahdollisuuden 7 vrk virkistymiseen. Yhdistys on tehnyt yhteistyösopimukset Lapland Hotels hotelliketjun (11 hotellia Pohjois-Suomessa) ja  Vierumäki Resort hotellin kanssa. Korvaamme huonehinnasta 30 eur/vrk.