Suomen Syöpäsairaanhoitajat

Suomen Syöpäsairaanhoitajat on perustettu vuonna 1986 edistämään syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ammatillista osaamista.

Yhdistys järjestää vuosittain koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia

  • valtakunnalliset syöpäsairaanhoitajien opintopäivät
  • valtakunnalliset syöpälääkehoitoa suun kautta koulutuspäivät
  • alueelliset jäsenillat

Yhdistys tukee jäsenistön mahdollisuutta osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.