You matter because you are you

Cicely Saunders

Ajankohtaista

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry

Yhdistys on perustettu edistämään syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ammatillista osaamista. Yhdistyksemme tukee ammatillista osaamista muun muassa järjestämällä koulutustilaisuuksia.

Lue lisää

Finsk förening för Cancersjuksköterskor

Finsk förening för Cancersjuksköterskor grundades 1986 för att främja cancersjuksköterskors yrkesskicklighet. Föreningen stöder yrkeskunnande bl.a. genom att organisera utbildningar.

Läs mer

Finnish Oncology Nursing Society

Finnish Oncology Nursing Society started in 1986 to advance the professional knowledge of oncology nurses in Finland. Our society supports professional abilities by organizing national oncology nursing educations.

Read more

Suomen Syöpäsairaanhoitajat

Suomen Syöpäsairaanhoitajiin voivat liittyä kaikki syöpäpotilaiden hoidosta kiinnostuneet sairaanhoitajat. Voit liittyä jäseneksi tai muuttaa tietojasi jäsenlomakkeella.

Yhdistyksemme jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jäsenenä saat monia etuja.
Lue lisää jäseneduista.