Kansainvälinen syöpähoitopäivä 18.5.2020

18.5.2020  vietetään 4. syöpähoitopäivää Euroopassa. Tämä vuosi on myös WHO:n julistama  Sairaanhoitajien ja kätilöiden juhlavuosi.

Ole mukana tuomassa esiin syöpähoitajien tekemää  työtä syöpää sairastavien hyväksi. European Cancer Nursing Society (EONS) on julkaissut materiaalia, jota voit halutessasi käyttää, joko suomennettuna tai englanninkielisenä.

 

Jaa sydämien sijaan tietoa!

Sydämiä jaetaan somessa, mutta tiedätkö mistä jaettu sydän muistuttaa?

Jaa sydämien sijaan tietoa, sillä tiedolla rintasyövän oireista ja omatarkkailusta voidaan vähentää rintasyöpäkuolemia. Jopa kaksi kolmasosaa rintasyövistä löytyy oman havainnon kautta!

Rintasyöpäyhdistys ry – Europa Donna Finland ry, Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry sekä Tunne rintasi ry haluavat lisätä rintasyövän varhaiseen toteamiseen liittyvää tietoa. Kutsumme kaikki mukaan edistämään rintojen omatarkkailun tiedon ja taidon leviämistä.

Tutustu omatarkkailuohjeisiin.

Lataa materiaalit ilmaiseksi.

#tietolisääterveyttä #tunnerintasi #rintasyöpä #tunnerintasyövänoireet

#tietolisääterveyttä #tunnerintasi #rintasyöpä

 

SSSH ry hyväksytty Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi 2019

Nimetyt hallituksen jäsenet osallistuvat jatkossa jaostojen yhteistyökokouksiin.

Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma ammatillinen yhteisö, joka tekee sairaanhoitajien työn merkityksen näkyväksi ja nostaa rohkeasti sairaanhoitajien äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Liitto haluaa tukea sairaanhoitajia pitämään huolta osaavasta ja asiantuntevasta ammatistaan sekä omasta hyvinvoinnistaan.

Asiantuntijajaostot tekevät yhteistyötä sairaanhoitajaliiton kanssa sairaanhoitajien arvostuksen, osaamisen ja aseman eteenpäin viemiseksi.  Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoina toimivat seuraavat yhdistykset (2019):

 1. Suomen Hygieniahoitajat ry
 2. Terveydenhuollon osastonhoitajat ry
 3. Suomen Neurohoitajat ry
 4. Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto
 5. Suomen Parkinsonhoitajat ry
 6. Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry
 7. Diabeteshoitajat ry
 8. Suomen Endoproteesihoitajat ry
 9. Suomen Reumahoitajayhdistys ry
 10. Hivpoint
 11. Lastenneurologian hoitajat ry
 12. Suomen HIV/aids-sairaanhoitajayhdistys ry
 13. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry

 

EONS Survey of Occupational safety for nurses and patients in cancer care

As a part of EONS’ strategic work on patient and occupational safety, we are collecting information from European cancer nurses by conducting a Survey to gain knowledge on all aspects of occupational safety.

Please take a few minutes to complete the Survey

Your contribution will be extremely valuable for our future work on safety for nurses and patients in cancer care and we therefore hope that you will take a few minutes to compete this Survey, encourage your colleagues to join and promote it on social media to reach to a broader audience.

 

Thank you in advance for your effort and time!

Kind Regards,

Eleonora Varntoumian

EONS Policy Officer

European Oncology Nursing Society

Tel: 00 32 (0) 2 880 62 96

Mobile: +32 4984 123 94

www.cancernurse.eu

EVERY CANCER NURSE IS A LEADER!

EONS is compliant with the General Data Protection Regulation of the European Union (Regulation (EU) 2016/679). Any data that we collect through our work will be managed under the rules of this regulation and not sold or given to any third parties for commercial benefit.

For more information

Virpi Sulosaari valittu EONS hallitukseen 2019

EONS (European Oncology Nursing Society) hallitukseen on valittu Virpi Sulosaari. Äänestyksen tulos on  hyväksytty yleiskokouksessa 27.9.2019 EONS kongressin yhteydessä, Barcelonassa. Henkilöt ovat astuneet välittömästi tehtäviinsä, ja toimikausi jatkuu syyskuuhun 2021 saakka.

Virpi on SSSH ry jäsen, TtT, Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja ja koulutusvastaava. Hän on toiminut vuoden ajan EONS Education croup – työryhmässä.

Lue lisää aiheesta!

Kysely keuhkosyöpäpotilaiden hoitajille

Jos työskentelet keuhkosyöpää sairastavien potilaiden parissa, sinun on nyt mahdollista osallistua tämän potilasryhmän tutkimusaiheita kartoittavaan kansainväliseen kyselyyn.  EONS rekrytoi vastaajia International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) Nursing & Allied Health Professionals (N&AHP) komitean puolesta.  Vastausten perusteella saadaan tietää, mitkä tutkimusaiheet koetaan tärkeimmiksi, mistä aiheista tarvitaan näyttöön perustuvaa tietoa oman työn tueksi.

Sähköiseen kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10-15 minuuttia. Pääset vastaamaan kyselyyn klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

Priorities in Thoracic Oncology Nursing and Allied Health Professionals Research

 

Why cancer nursing is a job for specialists – read the article!

The European Oncology Nursing Society has compiled the evidence to show the value of the work cancer nurses do, and the specialist training and education they need in their work. Now they’re calling on policy makers to recognise cancer nursing skills, as outlined in the EONS Education Framework, as a specialty across Europe /  Kate Griffin reports.

The Finnish Oncology Nursing Society  was not only answering authors’ questions about cancer nursing in Finland, but also helped to contact other Finnish nurses. As a result, there are two Finnish voices in the article. According to Griffin, Finland comes across as a strong positive example that other countries could follow.

You can read the article online here

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju – erikoistumiskoulutus (30 op)

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Koulutus on tarjolla kahdeksassa ammattikorkeakoulussa (amk). Kevään yhteishaussa ovat mukana:

Centria amk
Hämeen amk
Lahden amk
Laurea-amk Tikkurila
Oulun amk
Savonia amk
Tampereen amk
Turku amk

Lue lisää.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Vuosi 2019 on Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n kolmaskymmeneskolmas (33) toimintavuosi.

Yhdistyksen 2019 vuoden tavoite on lisätä syöpäpotilaiden hoitotyössä työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia ja jaksamista työssään tukemalla koulutusta ja virkistystoimintaa.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n toiminnan painopisteet ovat syöpäpotilaan hoitotyön kehittäminen, syöpäpotilaan hoitotyössä työskentelevien sairaanhoitajien ammatillisen osaamisen tukeminen sekä syöpäsairaanhoidon koulutuksen seuraaminen ja virkistystoiminnan kehittäminen. Yhdistys tukee myös syöpäsairaanhoidon tutkimustyötä.

Lue tästä    Toimintasuunnitelma 2019.